UM

Mauritanian ouguiya

Ouguiya Mauritania

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Ouguiya Mauritania giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 36,18 MRU

1 VND = 0,0015663 MRU

1 MRU = 0,02764 USD

1 MRU = 638,46 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Ouguiya Mauritania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 361,8 Ouguiya Mauritania
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Ouguiya Mauritania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 1.809 Ouguiya Mauritania
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Ouguiya Mauritania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 3.618 Ouguiya Mauritania
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Ouguiya Mauritania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 18.090 Ouguiya Mauritania
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Ouguiya Mauritania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 72.360 Ouguiya Mauritania
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Ouguiya Mauritania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0157 Ouguiya Mauritania
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Ouguiya Mauritania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0783 Ouguiya Mauritania
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Ouguiya Mauritania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,157 Ouguiya Mauritania
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Ouguiya Mauritania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,783 Ouguiya Mauritania
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Ouguiya Mauritania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 3,13 Ouguiya Mauritania
Currencies of the World © 2021 6:53, Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2021