UM

Mauritanian ouguiya

Ouguiya Mauritania

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Ouguiya Mauritania giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 36,325 MRU

1 VND = 0,0015939 MRU

1 MRU = 0,02753 USD

1 MRU = 627,38 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Ouguiya Mauritania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 363,25 Ouguiya Mauritania
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Ouguiya Mauritania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 1.816,23 Ouguiya Mauritania
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Ouguiya Mauritania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 3.632,45 Ouguiya Mauritania
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Ouguiya Mauritania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 18.162,27 Ouguiya Mauritania
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Ouguiya Mauritania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 72.649,06 Ouguiya Mauritania
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Ouguiya Mauritania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0159 Ouguiya Mauritania
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Ouguiya Mauritania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0797 Ouguiya Mauritania
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Ouguiya Mauritania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,159 Ouguiya Mauritania
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Ouguiya Mauritania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,797 Ouguiya Mauritania
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Ouguiya Mauritania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 3,19 Ouguiya Mauritania
Currencies of the World © 2021 19:18, Chủ Nhật, 12 tháng 9, 2021