ރ

Maldivian rufiyaa

Rufiyaa Maldives

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Rufiyaa Maldives giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 15,4 MVR

1 VND = 0,00067299 MVR

1 MVR = 0,064935 USD

1 MVR = 1.485,9 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Rufiyaa Maldives nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 154 Rufiyaa Maldives
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Rufiyaa Maldives nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 770 Rufiyaa Maldives
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Rufiyaa Maldives nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 1.540 Rufiyaa Maldives
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Rufiyaa Maldives nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 7.700 Rufiyaa Maldives
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Rufiyaa Maldives nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 30.800 Rufiyaa Maldives
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Rufiyaa Maldives nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00673 Rufiyaa Maldives
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Rufiyaa Maldives nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0336 Rufiyaa Maldives
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Rufiyaa Maldives nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0673 Rufiyaa Maldives
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Rufiyaa Maldives nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,336 Rufiyaa Maldives
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Rufiyaa Maldives nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 1,35 Rufiyaa Maldives
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2021