MTn

Mozambican Metical

Metical Mozambique

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Metical Mozambique giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 63,85 MZN

1 VND = 0,0027903 MZN

1 MZN = 0,015662 USD

1 MZN = 358,39 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Metical Mozambique nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 638,5 Metical Mozambique
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Metical Mozambique nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 3.192,5 Metical Mozambique
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Metical Mozambique nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 6.385 Metical Mozambique
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Metical Mozambique nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 31.925 Metical Mozambique
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Metical Mozambique nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 127.700 Metical Mozambique
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Metical Mozambique nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0279 Metical Mozambique
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Metical Mozambique nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,14 Metical Mozambique
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Metical Mozambique nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,279 Metical Mozambique
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Metical Mozambique nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 1,4 Metical Mozambique
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Metical Mozambique nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 5,58 Metical Mozambique
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2021