Nigerian Naira

Naira Nigeria

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Naira Nigeria giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 411 NGN

1 VND = 0,017838 NGN

1 NGN = 0,0024331 USD

1 NGN = 56,061 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Naira Nigeria nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 4.110 Naira Nigeria
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Naira Nigeria nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 20.550 Naira Nigeria
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Naira Nigeria nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 41.100 Naira Nigeria
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Naira Nigeria nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 205.500 Naira Nigeria
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Naira Nigeria nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 822.000 Naira Nigeria
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Naira Nigeria nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,178 Naira Nigeria
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Naira Nigeria nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,892 Naira Nigeria
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Naira Nigeria nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 1,78 Naira Nigeria
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Naira Nigeria nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 8,92 Naira Nigeria
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Naira Nigeria nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 35,68 Naira Nigeria
Currencies of the World © 2021 19:18, Thứ Năm, 24 tháng 6, 2021