kr

Norwegian Krone

Krone Na Uy

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Krone Na Uy giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 8,6841 NOK

1 VND = 0,00038136 NOK

1 NOK = 0,11515 USD

1 NOK = 2.622,2 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Krone Na Uy nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 86,84 Krone Na Uy
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Krone Na Uy nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 434,2 Krone Na Uy
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Krone Na Uy nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 868,41 Krone Na Uy
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Krone Na Uy nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 4.342,03 Krone Na Uy
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Krone Na Uy nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 17.368,11 Krone Na Uy
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Krone Na Uy nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00381 Krone Na Uy
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Krone Na Uy nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0191 Krone Na Uy
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Krone Na Uy nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0381 Krone Na Uy
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Krone Na Uy nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,191 Krone Na Uy
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Krone Na Uy nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,763 Krone Na Uy
Currencies of the World © 2021 19:18, Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021