kr

Norwegian Krone

Krone Na Uy

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Krone Na Uy giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 8,382 NOK

1 VND = 0,00036529 NOK

1 NOK = 0,1193 USD

1 NOK = 2.737,5 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Krone Na Uy nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 83,82 Krone Na Uy
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Krone Na Uy nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 419,1 Krone Na Uy
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Krone Na Uy nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 838,2 Krone Na Uy
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Krone Na Uy nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 4.190,98 Krone Na Uy
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Krone Na Uy nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 16.763,9 Krone Na Uy
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Krone Na Uy nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00365 Krone Na Uy
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Krone Na Uy nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0183 Krone Na Uy
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Krone Na Uy nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0365 Krone Na Uy
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Krone Na Uy nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,183 Krone Na Uy
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Krone Na Uy nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,731 Krone Na Uy
Currencies of the World © 2021 19:18, Thứ Tư, 16 tháng 6, 2021