नेरू

Nepalese Rupee

Rupee Nepal

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Rupee Nepal giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 117,55 NPR

1 VND = 0,0051681 NPR

1 NPR = 0,0085071 USD

1 NPR = 193,5 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Rupee Nepal nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 1.175,49 Rupee Nepal
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Rupee Nepal nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 5.877,46 Rupee Nepal
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Rupee Nepal nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 11.754,91 Rupee Nepal
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Rupee Nepal nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 58.774,57 Rupee Nepal
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Rupee Nepal nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 235.098,29 Rupee Nepal
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Rupee Nepal nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0517 Rupee Nepal
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Rupee Nepal nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,258 Rupee Nepal
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Rupee Nepal nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,517 Rupee Nepal
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Rupee Nepal nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 2,58 Rupee Nepal
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Rupee Nepal nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 10,34 Rupee Nepal
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2021