नेरू

Nepalese Rupee

Rupee Nepal

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Rupee Nepal giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 118,26 NPR

1 VND = 0,0051195 NPR

1 NPR = 0,008456 USD

1 NPR = 195,33 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Rupee Nepal nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 1.182,59 Rupee Nepal
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Rupee Nepal nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 5.912,95 Rupee Nepal
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Rupee Nepal nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 11.825,9 Rupee Nepal
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Rupee Nepal nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 59.129,51 Rupee Nepal
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Rupee Nepal nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 236.518,03 Rupee Nepal
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Rupee Nepal nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0512 Rupee Nepal
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Rupee Nepal nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,256 Rupee Nepal
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Rupee Nepal nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,512 Rupee Nepal
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Rupee Nepal nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 2,56 Rupee Nepal
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Rupee Nepal nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 10,24 Rupee Nepal
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2021