ر.ع.‏

Omani Rial

Rial Oman

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Rial Oman giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 0,385 OMR

1 VND = 0,000016927 OMR

1 OMR = 2,5974 USD

1 OMR = 59.078 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Rial Oman nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 3,85 Rial Oman
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Rial Oman nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 19,25 Rial Oman
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Rial Oman nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 38,5 Rial Oman
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Rial Oman nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 192,5 Rial Oman
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Rial Oman nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 770,01 Rial Oman
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Rial Oman nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,000169 Rial Oman
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Rial Oman nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,000846 Rial Oman
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Rial Oman nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00169 Rial Oman
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Rial Oman nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00846 Rial Oman
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Rial Oman nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0339 Rial Oman
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2021