K

Papua New Guinean kina

Kina Papua New Guinea

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Kina Papua New Guinea giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 3,5131 PGK

1 VND = 0,00015446 PGK

1 PGK = 0,28465 USD

1 PGK = 6.474,3 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Kina Papua New Guinea nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 35,13 Kina Papua New Guinea
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Kina Papua New Guinea nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 175,66 Kina Papua New Guinea
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Kina Papua New Guinea nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 351,31 Kina Papua New Guinea
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Kina Papua New Guinea nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 1.756,57 Kina Papua New Guinea
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Kina Papua New Guinea nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 7.026,28 Kina Papua New Guinea
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Kina Papua New Guinea nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00154 Kina Papua New Guinea
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Kina Papua New Guinea nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00772 Kina Papua New Guinea
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Kina Papua New Guinea nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0154 Kina Papua New Guinea
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Kina Papua New Guinea nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0772 Kina Papua New Guinea
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Kina Papua New Guinea nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,309 Kina Papua New Guinea
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2021