Pakistani Rupee

Rupee Pakistan

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Rupee Pakistan giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 168,7 PKR

1 VND = 0,0074085 PKR

1 PKR = 0,0059277 USD

1 PKR = 134,98 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Rupee Pakistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 1.687 Rupee Pakistan
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Rupee Pakistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 8.435 Rupee Pakistan
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Rupee Pakistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 16.870 Rupee Pakistan
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Rupee Pakistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 84.350 Rupee Pakistan
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Rupee Pakistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 337.400 Rupee Pakistan
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Rupee Pakistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0741 Rupee Pakistan
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Rupee Pakistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,37 Rupee Pakistan
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Rupee Pakistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,741 Rupee Pakistan
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Rupee Pakistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 3,7 Rupee Pakistan
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Rupee Pakistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 14,82 Rupee Pakistan
Currencies of the World © 2021 19:18, Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021