Polish Zloty

Zloty Ba Lan

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Zloty Ba Lan giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 3,8491 PLN

1 VND = 0,00016727 PLN

1 PLN = 0,2598 USD

1 PLN = 5.978,5 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Zloty Ba Lan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 38,49 Zloty Ba Lan
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Zloty Ba Lan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 192,46 Zloty Ba Lan
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Zloty Ba Lan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 384,91 Zloty Ba Lan
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Zloty Ba Lan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 1.924,55 Zloty Ba Lan
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Zloty Ba Lan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 7.698,21 Zloty Ba Lan
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Zloty Ba Lan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00167 Zloty Ba Lan
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Zloty Ba Lan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00836 Zloty Ba Lan
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Zloty Ba Lan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0167 Zloty Ba Lan
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Zloty Ba Lan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0836 Zloty Ba Lan
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Zloty Ba Lan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,335 Zloty Ba Lan
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Hai, 2 tháng 8, 2021