ر.ق.‏

Qatari Rial

Rial Qatar

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Rial Qatar giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 3,641 QAR

1 VND = 0,0001584 QAR

1 QAR = 0,27465 USD

1 QAR = 6.313 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Rial Qatar nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 36,41 Rial Qatar
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Rial Qatar nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 182,05 Rial Qatar
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Rial Qatar nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 364,1 Rial Qatar
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Rial Qatar nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 1.820,5 Rial Qatar
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Rial Qatar nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 7.282 Rial Qatar
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Rial Qatar nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00158 Rial Qatar
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Rial Qatar nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00792 Rial Qatar
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Rial Qatar nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0158 Rial Qatar
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Rial Qatar nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0792 Rial Qatar
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Rial Qatar nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,317 Rial Qatar
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Sáu, 18 tháng 6, 2021