₽.

Russian Ruble

Rúp Nga

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Rúp Nga giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 73,019 RUB

1 VND = 0,0032067 RUB

1 RUB = 0,013695 USD

1 RUB = 311,85 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Rúp Nga nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 730,19 Rúp Nga
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Rúp Nga nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 3.650,96 Rúp Nga
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Rúp Nga nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 7.301,92 Rúp Nga
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Rúp Nga nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 36.509,6 Rúp Nga
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Rúp Nga nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 146.038,4 Rúp Nga
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Rúp Nga nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0321 Rúp Nga
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Rúp Nga nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,16 Rúp Nga
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Rúp Nga nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,321 Rúp Nga
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Rúp Nga nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 1,6 Rúp Nga
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Rúp Nga nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 6,41 Rúp Nga
Currencies of the World © 2021 19:18, Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021