FR

Rwandan Franc

Franc Rwanda

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Franc Rwanda giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 1.002,4 RWF

1 VND = 0,043531 RWF

1 RWF = 0,00099763 USD

1 RWF = 22,972 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Franc Rwanda nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 10.023,72 Franc Rwanda
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Franc Rwanda nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 50.118,61 Franc Rwanda
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Franc Rwanda nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 100.237,21 Franc Rwanda
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Franc Rwanda nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 501.186,05 Franc Rwanda
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Franc Rwanda nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 2.004.744,22 Franc Rwanda
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Franc Rwanda nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,435 Franc Rwanda
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Franc Rwanda nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 2,18 Franc Rwanda
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Franc Rwanda nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 4,35 Franc Rwanda
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Franc Rwanda nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 21,77 Franc Rwanda
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Franc Rwanda nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 87,06 Franc Rwanda
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Tư, 23 tháng 6, 2021