ر.س.‏

Saudi Riyal

Riyal Ả Rập Xê-út

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Riyal Ả Rập Xê-út giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 3,7503 SAR

1 VND = 0,00016469 SAR

1 SAR = 0,26665 USD

1 SAR = 6.071,9 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Riyal Ả Rập Xê-út nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 37,5 Riyal Ả Rập Xê-út
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Riyal Ả Rập Xê-út nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 187,51 Riyal Ả Rập Xê-út
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Riyal Ả Rập Xê-út nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 375,03 Riyal Ả Rập Xê-út
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Riyal Ả Rập Xê-út nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 1.875,13 Riyal Ả Rập Xê-út
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Riyal Ả Rập Xê-út nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 7.500,53 Riyal Ả Rập Xê-út
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Riyal Ả Rập Xê-út nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00165 Riyal Ả Rập Xê-út
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Riyal Ả Rập Xê-út nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00823 Riyal Ả Rập Xê-út
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Riyal Ả Rập Xê-út nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0165 Riyal Ả Rập Xê-út
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Riyal Ả Rập Xê-út nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0823 Riyal Ả Rập Xê-út
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Riyal Ả Rập Xê-út nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,329 Riyal Ả Rập Xê-út
Currencies of the World © 2021 19:18, Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021