ر.س.‏

Saudi Riyal

Riyal Ả Rập Xê-út

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Riyal Ả Rập Xê-út giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 3,7562 SAR

1 VND = 0,00016054 SAR

1 SAR = 0,26622 USD

1 SAR = 6.228,9 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Riyal Ả Rập Xê-út nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 37,56 Riyal Ả Rập Xê-út
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Riyal Ả Rập Xê-út nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 187,81 Riyal Ả Rập Xê-út
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Riyal Ả Rập Xê-út nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 375,62 Riyal Ả Rập Xê-út
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Riyal Ả Rập Xê-út nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 1.878,12 Riyal Ả Rập Xê-út
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Riyal Ả Rập Xê-út nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 7.512,48 Riyal Ả Rập Xê-út
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Riyal Ả Rập Xê-út nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00161 Riyal Ả Rập Xê-út
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Riyal Ả Rập Xê-út nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00803 Riyal Ả Rập Xê-út
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Riyal Ả Rập Xê-út nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0161 Riyal Ả Rập Xê-út
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Riyal Ả Rập Xê-út nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0803 Riyal Ả Rập Xê-út
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Riyal Ả Rập Xê-út nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,321 Riyal Ả Rập Xê-út
Currencies of the World © 2022 6:47, Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2022