kr

Swedish Krona

Krona Thụy Điển

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Krona Thụy Điển giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 8,679 SEK

1 VND = 0,00038114 SEK

1 SEK = 0,11522 USD

1 SEK = 2.623,7 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Krona Thụy Điển nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 86,79 Krona Thụy Điển
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Krona Thụy Điển nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 433,95 Krona Thụy Điển
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Krona Thụy Điển nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 867,9 Krona Thụy Điển
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Krona Thụy Điển nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 4.339,48 Krona Thụy Điển
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Krona Thụy Điển nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 17.357,91 Krona Thụy Điển
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Krona Thụy Điển nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00381 Krona Thụy Điển
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Krona Thụy Điển nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0191 Krona Thụy Điển
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Krona Thụy Điển nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0381 Krona Thụy Điển
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Krona Thụy Điển nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,191 Krona Thụy Điển
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Krona Thụy Điển nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,762 Krona Thụy Điển
Currencies of the World © 2021 19:18, Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021