kr

Swedish Krona

Krona Thụy Điển

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Krona Thụy Điển giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 8,4697 SEK

1 VND = 0,00036759 SEK

1 SEK = 0,11807 USD

1 SEK = 2.720,4 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Krona Thụy Điển nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 84,7 Krona Thụy Điển
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Krona Thụy Điển nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 423,48 Krona Thụy Điển
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Krona Thụy Điển nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 846,97 Krona Thụy Điển
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Krona Thụy Điển nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 4.234,85 Krona Thụy Điển
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Krona Thụy Điển nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 16.939,38 Krona Thụy Điển
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Krona Thụy Điển nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00368 Krona Thụy Điển
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Krona Thụy Điển nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0184 Krona Thụy Điển
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Krona Thụy Điển nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0368 Krona Thụy Điển
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Krona Thụy Điển nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,184 Krona Thụy Điển
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Krona Thụy Điển nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,735 Krona Thụy Điển
Currencies of the World © 2021 19:18, Thứ Năm, 24 tháng 6, 2021