Db

São Tomé and Príncipe dobra

Dobra São Tomé và Príncipe

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Dobra São Tomé và Príncipe giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 20,7 STN

1 VND = 0,00089612 STN

1 STN = 0,048309 USD

1 STN = 1.115,9 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Dobra São Tomé và Príncipe nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 207 Dobra São Tomé và Príncipe
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Dobra São Tomé và Príncipe nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 1.035 Dobra São Tomé và Príncipe
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Dobra São Tomé và Príncipe nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 2.070 Dobra São Tomé và Príncipe
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Dobra São Tomé và Príncipe nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 10.350 Dobra São Tomé và Príncipe
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Dobra São Tomé và Príncipe nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 41.400 Dobra São Tomé và Príncipe
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Dobra São Tomé và Príncipe nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00896 Dobra São Tomé và Príncipe
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Dobra São Tomé và Príncipe nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0448 Dobra São Tomé và Príncipe
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Dobra São Tomé và Príncipe nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0896 Dobra São Tomé và Príncipe
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Dobra São Tomé và Príncipe nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,448 Dobra São Tomé và Príncipe
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Dobra São Tomé và Príncipe nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 1,79 Dobra São Tomé và Príncipe
Currencies of the World © 2021 19:18, Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2021