ل.س.‏

Syrian Pound

Bảng Syria

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Bảng Syria giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 1.257,7 SYP

1 VND = 0,054606 SYP

1 SYP = 0,00079508 USD

1 SYP = 18,313 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Bảng Syria nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 12.577,37 Bảng Syria
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Bảng Syria nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 62.886,86 Bảng Syria
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Bảng Syria nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 125.773,72 Bảng Syria
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Bảng Syria nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 628.868,62 Bảng Syria
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Bảng Syria nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 2.515.474,46 Bảng Syria
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Bảng Syria nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,546 Bảng Syria
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Bảng Syria nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 2,73 Bảng Syria
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Bảng Syria nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 5,46 Bảng Syria
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Bảng Syria nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 27,3 Bảng Syria
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Bảng Syria nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 109,21 Bảng Syria
Currencies of the World © 2021 19:18, Thứ Năm, 17 tháng 6, 2021