SM

Tajikistani somoni

Somoni Tajikistan

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Somoni Tajikistan giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 11,403 TJS

1 VND = 0,00049492 TJS

1 TJS = 0,087693 USD

1 TJS = 2.020,5 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Somoni Tajikistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 114,03 Somoni Tajikistan
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Somoni Tajikistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 570,17 Somoni Tajikistan
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Somoni Tajikistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 1.140,34 Somoni Tajikistan
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Somoni Tajikistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 5.701,72 Somoni Tajikistan
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Somoni Tajikistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 22.806,89 Somoni Tajikistan
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Somoni Tajikistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00495 Somoni Tajikistan
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Somoni Tajikistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0247 Somoni Tajikistan
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Somoni Tajikistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0495 Somoni Tajikistan
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Somoni Tajikistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,247 Somoni Tajikistan
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Somoni Tajikistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,99 Somoni Tajikistan
Currencies of the World © 2021 19:18, Thứ Tư, 23 tháng 6, 2021