SM

Tajikistani somoni

Somoni Tajikistan

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Somoni Tajikistan giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 11,346 TJS

1 VND = 0,00049582 TJS

1 TJS = 0,088137 USD

1 TJS = 2.016,8 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Somoni Tajikistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 113,46 Somoni Tajikistan
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Somoni Tajikistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 567,3 Somoni Tajikistan
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Somoni Tajikistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 1.134,6 Somoni Tajikistan
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Somoni Tajikistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 5.673 Somoni Tajikistan
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Somoni Tajikistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 22.691,99 Somoni Tajikistan
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Somoni Tajikistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00496 Somoni Tajikistan
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Somoni Tajikistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0248 Somoni Tajikistan
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Somoni Tajikistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0496 Somoni Tajikistan
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Somoni Tajikistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,248 Somoni Tajikistan
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Somoni Tajikistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,992 Somoni Tajikistan
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2021