د.ت.‏

Tunisian Dinar

Dinar Tunisia

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Dinar Tunisia giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 2,747 TND

1 VND = 0,00011974 TND

1 TND = 0,36403 USD

1 TND = 8.351,1 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Dinar Tunisia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 27,47 Dinar Tunisia
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Dinar Tunisia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 137,35 Dinar Tunisia
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Dinar Tunisia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 274,7 Dinar Tunisia
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Dinar Tunisia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 1.373,5 Dinar Tunisia
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Dinar Tunisia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 5.494 Dinar Tunisia
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Dinar Tunisia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0012 Dinar Tunisia
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Dinar Tunisia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00599 Dinar Tunisia
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Dinar Tunisia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,012 Dinar Tunisia
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Dinar Tunisia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0599 Dinar Tunisia
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Dinar Tunisia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,239 Dinar Tunisia
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Tư, 16 tháng 6, 2021