د.ت.‏

Tunisian Dinar

Dinar Tunisia

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Dinar Tunisia giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 2,8085 TND

1 VND = 0,00012334 TND

1 TND = 0,35606 USD

1 TND = 8.107,9 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Dinar Tunisia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 28,09 Dinar Tunisia
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Dinar Tunisia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 140,43 Dinar Tunisia
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Dinar Tunisia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 280,85 Dinar Tunisia
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Dinar Tunisia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 1.404,25 Dinar Tunisia
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Dinar Tunisia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 5.617 Dinar Tunisia
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Dinar Tunisia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00123 Dinar Tunisia
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Dinar Tunisia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00617 Dinar Tunisia
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Dinar Tunisia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0123 Dinar Tunisia
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Dinar Tunisia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0617 Dinar Tunisia
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Dinar Tunisia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,247 Dinar Tunisia
Currencies of the World © 2021 19:18, Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021