T$

Tongan Paʻanga

Paʻanga Tonga

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Paʻanga Tonga giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 2,2602 TOP

1 VND = 0,000099259 TOP

1 TOP = 0,44243 USD

1 TOP = 10.075 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Paʻanga Tonga nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 22,6 Paʻanga Tonga
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Paʻanga Tonga nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 113,01 Paʻanga Tonga
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Paʻanga Tonga nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 226,02 Paʻanga Tonga
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Paʻanga Tonga nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 1.130,12 Paʻanga Tonga
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Paʻanga Tonga nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 4.520,46 Paʻanga Tonga
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Paʻanga Tonga nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,000993 Paʻanga Tonga
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Paʻanga Tonga nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00496 Paʻanga Tonga
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Paʻanga Tonga nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00993 Paʻanga Tonga
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Paʻanga Tonga nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0496 Paʻanga Tonga
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Paʻanga Tonga nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,199 Paʻanga Tonga
Currencies of the World © 2021 19:18, Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021