TL

Turkish Lira

Lia Thổ Nhĩ Kỳ

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Lia Thổ Nhĩ Kỳ giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 8,6652 TRY

1 VND = 0,00037565 TRY

1 TRY = 0,1154 USD

1 TRY = 2.662,1 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Lia Thổ Nhĩ Kỳ nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 86,65 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Lia Thổ Nhĩ Kỳ nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 433,26 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Lia Thổ Nhĩ Kỳ nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 866,52 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Lia Thổ Nhĩ Kỳ nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 4.332,62 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Lia Thổ Nhĩ Kỳ nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 17.330,46 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Lia Thổ Nhĩ Kỳ nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00376 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Lia Thổ Nhĩ Kỳ nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0188 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Lia Thổ Nhĩ Kỳ nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0376 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Lia Thổ Nhĩ Kỳ nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,188 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Lia Thổ Nhĩ Kỳ nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,751 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Năm, 24 tháng 6, 2021