Ukrainian Hryvnia

Hryvnia Ucraina

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Hryvnia Ucraina giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 26,685 UAH

1 VND = 0,0011662 UAH

1 UAH = 0,037474 USD

1 UAH = 857,52 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Hryvnia Ucraina nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 266,85 Hryvnia Ucraina
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Hryvnia Ucraina nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 1.334,26 Hryvnia Ucraina
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Hryvnia Ucraina nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 2.668,52 Hryvnia Ucraina
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Hryvnia Ucraina nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 13.342,59 Hryvnia Ucraina
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Hryvnia Ucraina nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 53.370,35 Hryvnia Ucraina
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Hryvnia Ucraina nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0117 Hryvnia Ucraina
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Hryvnia Ucraina nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0583 Hryvnia Ucraina
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Hryvnia Ucraina nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,117 Hryvnia Ucraina
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Hryvnia Ucraina nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,583 Hryvnia Ucraina
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Hryvnia Ucraina nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 2,33 Hryvnia Ucraina
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2021