$

Uruguayan Peso

Peso Uruguay

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Peso Uruguay giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 43,789 UYU

1 VND = 0,0018956 UYU

1 UYU = 0,022837 USD

1 UYU = 527,53 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Peso Uruguay nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 437,89 Peso Uruguay
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Peso Uruguay nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 2.189,43 Peso Uruguay
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Peso Uruguay nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 4.378,85 Peso Uruguay
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Peso Uruguay nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 21.894,26 Peso Uruguay
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Peso Uruguay nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 87.577,02 Peso Uruguay
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Peso Uruguay nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,019 Peso Uruguay
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Peso Uruguay nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0948 Peso Uruguay
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Peso Uruguay nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,19 Peso Uruguay
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Peso Uruguay nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,948 Peso Uruguay
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Peso Uruguay nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 3,79 Peso Uruguay
Currencies of the World © 2021 19:18, Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2021