UZS

Uzbekistan Som

Som Uzbekistan

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Som Uzbekistan giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 10.600 UZS

1 VND = 0,45888 UZS

1 UZS = 0,00009434 USD

1 UZS = 2,1792 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Som Uzbekistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 106.000 Som Uzbekistan
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Som Uzbekistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 530.000 Som Uzbekistan
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Som Uzbekistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 1.060.000 Som Uzbekistan
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Som Uzbekistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 5.300.000 Som Uzbekistan
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Som Uzbekistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 21.200.000 Som Uzbekistan
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Som Uzbekistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 4,59 Som Uzbekistan
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Som Uzbekistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 22,94 Som Uzbekistan
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Som Uzbekistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 45,89 Som Uzbekistan
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Som Uzbekistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 229,44 Som Uzbekistan
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Som Uzbekistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 917,77 Som Uzbekistan
Currencies of the World © 2021 6:53, Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2021