UZS

Uzbekistan Som

Som Uzbekistan

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Som Uzbekistan giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 10.694 UZS

1 VND = 0,46733 UZS

1 UZS = 0,00009351 USD

1 UZS = 2,1398 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Som Uzbekistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 106.940 Som Uzbekistan
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Som Uzbekistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 534.700 Som Uzbekistan
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Som Uzbekistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 1.069.400 Som Uzbekistan
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Som Uzbekistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 5.347.000 Som Uzbekistan
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Som Uzbekistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 21.388.000 Som Uzbekistan
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Som Uzbekistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 4,67 Som Uzbekistan
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Som Uzbekistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 23,37 Som Uzbekistan
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Som Uzbekistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 46,73 Som Uzbekistan
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Som Uzbekistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 233,67 Som Uzbekistan
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Som Uzbekistan nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 934,66 Som Uzbekistan
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2021