ST

Samoan tālā

Tala Samoa

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Tala Samoa giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 2,523 WST

1 VND = 0,00010922 WST

1 WST = 0,39636 USD

1 WST = 9.155,7 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Tala Samoa nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 25,23 Tala Samoa
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Tala Samoa nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 126,15 Tala Samoa
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Tala Samoa nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 252,3 Tala Samoa
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Tala Samoa nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 1.261,49 Tala Samoa
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Tala Samoa nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 5.045,95 Tala Samoa
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Tala Samoa nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00109 Tala Samoa
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Tala Samoa nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00546 Tala Samoa
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Tala Samoa nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0109 Tala Samoa
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Tala Samoa nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0546 Tala Samoa
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Tala Samoa nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,218 Tala Samoa
Currencies of the World © 2021 19:18, Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2021