ST

Samoan tālā

Tala Samoa

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Tala Samoa giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 2,5602 WST

1 VND = 0,00011188 WST

1 WST = 0,3906 USD

1 WST = 8.938,2 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Tala Samoa nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 25,6 Tala Samoa
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Tala Samoa nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 128,01 Tala Samoa
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Tala Samoa nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 256,02 Tala Samoa
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Tala Samoa nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 1.280,08 Tala Samoa
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Tala Samoa nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 5.120,32 Tala Samoa
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Tala Samoa nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00112 Tala Samoa
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Tala Samoa nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00559 Tala Samoa
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Tala Samoa nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0112 Tala Samoa
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Tala Samoa nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0559 Tala Samoa
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Tala Samoa nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,224 Tala Samoa
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2021