FCFA

CFA Franc BEAC

franc CFA Trung Phi

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

franc CFA Trung Phi giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 559,41 XAF

1 VND = 0,024446 XAF

1 XAF = 0,0017876 USD

1 XAF = 40,906 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ franc CFA Trung Phi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 5.594,09 franc CFA Trung Phi
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ franc CFA Trung Phi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 27.970,43 franc CFA Trung Phi
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ franc CFA Trung Phi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 55.940,87 franc CFA Trung Phi
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ franc CFA Trung Phi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 279.704,33 franc CFA Trung Phi
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ franc CFA Trung Phi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 1.118.817,31 franc CFA Trung Phi
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam franc CFA Trung Phi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,244 franc CFA Trung Phi
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam franc CFA Trung Phi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 1,22 franc CFA Trung Phi
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam franc CFA Trung Phi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 2,44 franc CFA Trung Phi
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam franc CFA Trung Phi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 12,22 franc CFA Trung Phi
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam franc CFA Trung Phi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 48,89 franc CFA Trung Phi
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2021