CFA

CFA Franc BCEAO

franc CFA Tây Phi

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

franc CFA Tây Phi giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 552,9 XOF

1 VND = 0,023936 XOF

1 XOF = 0,0018086 USD

1 XOF = 41,779 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ franc CFA Tây Phi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 5.529 franc CFA Tây Phi
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ franc CFA Tây Phi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 27.645,02 franc CFA Tây Phi
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ franc CFA Tây Phi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 55.290,05 franc CFA Tây Phi
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ franc CFA Tây Phi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 276.450,25 franc CFA Tây Phi
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ franc CFA Tây Phi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 1.105.801 franc CFA Tây Phi
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam franc CFA Tây Phi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,239 franc CFA Tây Phi
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam franc CFA Tây Phi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 1,2 franc CFA Tây Phi
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam franc CFA Tây Phi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 2,39 franc CFA Tây Phi
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam franc CFA Tây Phi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 11,97 franc CFA Tây Phi
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam franc CFA Tây Phi nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 47,87 franc CFA Tây Phi
Currencies of the World © 2021 19:18, Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2021