F

CFP Franc

Franc CFP

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Franc CFP giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 101,4 XPF

1 VND = 0,0044579 XPF

1 XPF = 0,0098623 USD

1 XPF = 224,32 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Franc CFP nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 1.013,96 Franc CFP
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Franc CFP nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 5.069,81 Franc CFP
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Franc CFP nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 10.139,63 Franc CFP
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Franc CFP nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 50.698,13 Franc CFP
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Franc CFP nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 202.792,53 Franc CFP
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Franc CFP nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0446 Franc CFP
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Franc CFP nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,223 Franc CFP
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Franc CFP nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,446 Franc CFP
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Franc CFP nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 2,23 Franc CFP
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Franc CFP nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 8,92 Franc CFP
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2021