ر.ي.‏

Yemeni Rial

Rial Yemen

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Rial Yemen giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 250,85 YER

1 VND = 0,010962 YER

1 YER = 0,0039864 USD

1 YER = 91,222 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Rial Yemen nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 2.508,5 Rial Yemen
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Rial Yemen nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 12.542,5 Rial Yemen
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Rial Yemen nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 25.085 Rial Yemen
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Rial Yemen nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 125.424,99 Rial Yemen
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Rial Yemen nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 501.699,96 Rial Yemen
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Rial Yemen nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,11 Rial Yemen
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Rial Yemen nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,548 Rial Yemen
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Rial Yemen nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 1,1 Rial Yemen
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Rial Yemen nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 5,48 Rial Yemen
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Rial Yemen nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 21,92 Rial Yemen
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2021