ZK

Zambian Kwacha

Kwacha Zambia

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Kwacha Zambia giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 22,577 ZMW

1 VND = 0,00098415 ZMW

1 ZMW = 0,044293 USD

1 ZMW = 1.016,1 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Kwacha Zambia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 225,77 Kwacha Zambia
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Kwacha Zambia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 1.128,84 Kwacha Zambia
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Kwacha Zambia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 2.257,69 Kwacha Zambia
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Kwacha Zambia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 11.288,45 Kwacha Zambia
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Kwacha Zambia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 45.153,8 Kwacha Zambia
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Kwacha Zambia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00984 Kwacha Zambia
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Kwacha Zambia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0492 Kwacha Zambia
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Kwacha Zambia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0984 Kwacha Zambia
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Kwacha Zambia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,492 Kwacha Zambia
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Kwacha Zambia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 1,97 Kwacha Zambia
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Ba, 15 tháng 6, 2021